Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Bytom i Zabrze

Zapraszamy do wykonania przeglądu technicznego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Zabrzu lub w Bytomiu. Oferujemy pełen zakres badań technicznych. Wystawiamy faktury VAT.

 1. Wykonywanie badań technicznych pojazdów kat.: A, B, C, D, T, E.
 2. Badania techniczne okresowe:
  • motocykle i motorowery,
  • pojazdy samochodowe o dmc do 3,5 t,
  • pojazdy samochodowe o dmc powyżej 3,5 t,
  • autobusy o dmc powyżej 3,5 t,
  • ciągniki rolnicze,
  • przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi,
  • pojazdy przystosowane do zasilania gazem,
  • pojazdy elektryczne oraz hybrydowe,
  • pojazdy zabytkowe,
  • pojazdy do pierwszej rejestracji w Polsce (auta sprowadzone),
  • pojazdy skierowane na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę (powypadkowe),
   pojazdy przewożące materiały niebezpieczne ADR,
  • badania dodatkowe pojazdów uprzywilejowanych, taksówek osobowych, pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy,
  • badania VAT, PIT, CIT,
  • badania pojazdu po zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych technicznych zamieszczony w dowodzie rejestracyjnym (zmiany konstrukcyjne).
 3. Badania techniczne pierwsze:
  • pojazdu przeznaczonego do przewozu materiałów niebezpiecznych,
  • taksówki osobowej,
  • pojazdu uprzywilejowanego,
  • pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą.
 4. Badania techniczne dodatkowe:
  • pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego,
  • pojazdu skierowanego przez starostę,
  • pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez organy Sił Zbrojnych, jednostki wojskowe podporządkowane MSWiA, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, rejestrowanego ponownie przez starostę,
  • pojazdu zgłoszonego do rejestracji, a uszkodzonego w kolizji, wypadku drogowym lub innym,
  • po zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych technicznych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
  • pojazdu, w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem,
  • pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa,
  • pojazdu, który ma być używany jako przewożący materiały niebezpieczne,
  • pojazdu, który ma być używany jako uprzywilejowany.
 5. W zakresie naszych kompetencji jest również nabijanie urzędowo nadanych numerów nadwozia oraz zastępczych tabliczek znamionowych.

Cennik

Cennik OSKP

Chesz umówić wizytę?

Na każdą wiadomość odpowiemy w ciągu 24h (w dni robocze).

Okręgowa stacja kontroli pojazdów